Tere tulemast tantsuansambel LEE koduleheleEST ENG RUS
Tantsuansambel Lee on rahvatantsurühm, mis tegutseb Tallinnas.
Tantsurühm asutati 1980. aastal ja 2015. aastal tähistas tantsuansambel oma 35. juubelit.
Lee põhirühma moodustavad erinevas vanuses noored, kes armastavad eesti rahvatantsu ning üksteise seltskonda. Meie tantsud on juhindunud elust ja tunnetest, osad neist on hoogsad ja lõbusad, teised aga mõtlikud ja tundeküllased. Oma oskusi käime tihti näitamas erinevatel esinemistel - nii koolides, firmapidudel kui ka kõikjal mujal.
Pikkade tegevusaastate jooksul on Lee osa võtnud kõikidest tantsupidudest, mis toimuvad Eestis iga 2-3 aasta tagant. Tantsuansambel Lee ja selle looja, Maido Saare eestvedamisel on traditsiooniks saanud ka tantsupeo vaheaastatel toimuvad vabariiklikud noorte tantsijate suvelaagrid, mis on saavutanud üle-eestilise populaarsuse. Samuti oleme erinevate projektide ja festivalide raames käinud lähemal ja kaugemal välisriikides, näiteks Rootsis, Venemaal, Ungaris, Hiinas, Makedoonias, Itaalias ja Kreekas.
Kontakt:
E-mail: leetantsuselts@gmail.com


The Dance Society Lee is a folk dance group which has been active in Tallinn, the capital of Estonia, since 1980 – in 2015 it celebrated its 35th jubilee.
Today the main group of the society consists of young people who love Estonian folk dance and each other's company. Our dances have been guided by life and feelings - some of them are swift and fun, some thoughtful and soulful. We often present our skills in various performances – in schools, business events and culture festivals.
During the years active we have participated in all of the national dance festivals which take place in Estonia every 2 or 3 years. The Dance Society Lee and its creator, Maido Saar, have also contributed in continuance of the traditional summer camps for young dancers in the years between the national festivals. These camps are very popular in Estonia. We have also participated in different project and festivals held abroad – for example in Sweden, Russia, Hungary, China and most recently in Italy, Macedonia and in Greece.
Contact us:
E-mail: leetantsuselts@gmail.com


Ансамбль народного танца «Лее» занимается в Таллинне, столице Эстонии. Танцевальный коллектив был основан в 1980 году.
Танцевальный ансамбль «Лее» состоит в основном из молодых людей разных возрастов. Танцоры любят эстонские народные танцы и компанию друг друга. Каждый танец - это отражение жизни и эмоций, одни танцы бойкие и веселые, другие вдумчивые и полны чувств. Свои танцы часто показываются на различных выступления - в школах, на корпоративных вечеринках и т.п.
На протяжении многих лет активной деятельности ансамбль«Лее» принял участие во всех фестивалях, которые проводятся в Эстонии каждые 2-3 лет. Танцевальный коллектив «Лее» и его основатель Майдо Сааре участвуют в летних лагерях для молодых танцоров, которые получили популярность по всей Эстонии. Кроме того, ансамбль участвовал в различных проектах и фестивалях и побывал зарубежом, например, в Швеция, России, Венгрии, Македония, Италия, Греция.
Свяжитесь с нами по э-мейлу: leetantsuselts@gmail.com